Referanser

Nerligruppen AS er en solid produsent og leverandør av utvendig solskjerming til alle typer næringsbygg, offentlige bygninger og borettslag. Vårt fokus er å komme tidlig inn i prosjektplanene og være samarbeidspartner for byggherre, arkitekt, eiendomsbesittere og byggentrepenører.

Lysaker Torg 35

Lysaker Torg 35 er en moderne og fleksibel bygning rett ved kollektivknutepunktet på Lysaker og E18. Nerli har blitt engasjert av byggherre å bytte ut eksisterende utvendige persienner med nye utvendige ZIP screen.

Oslo VO Rosenhof

Skolebygget i Dynekilgata er over 100 år gammelt, og er vernet på gul liste. Her har vi i Nerli levert ny solskjerming som både respekterer byggets arv og gir det et moderne og funksjonelt løft.

Voldsløkka skole og kulturstasjon

Voldsløkka skole og kulturstasjon i Oslo er et eksempel på nyskapende og bærekraftig bygging som setter standarden for fremtidige utdanningsinstitusjoner. Dette prosjektet kombinerer avansert pedagogikk med miljøvennlige teknologier og historisk bevaring, og det er Norges første skole med plusshusstandard.

Solcelledreven solskjerming til Pilestredet 77-79

I Pilestredet 77-79 ved Stensparken, er det blitt bygget nye moderne bygårder. Prosjektet, som har en bygningsflate på 4 000 kvadratmeter, består av tre frittstående bygg og inneholder totalt 59 leiligheter. Her har Nerli levert solcelledrevene ZIP screens.

Kommunegården i Sandvika

Kommunegården i Sandvika har nylig blitt gjenoppbygd og renovert, med Nerli som leverandør av solskjerming. Rehabiliteringsprosjektet involverte å fjerne alt innvendig i bygget og beholde betongkonstruksjonen og andre bærende elementer, for deretter å bygge opp igjen med moderne fasiliteter.

Bedre inneklima og energieffektivitet

Briskeby Brannstasjon på Frogner gjennomgikk i perioden 2021-2022 en omfattende totalrehabilitering for å oppnå bedre inneklima og øke energieffektiviteten i bygget. Stasjonen, oppført i 1963, har en sentral beliggenhet med ansvaret for flere av de viktigste bygningene i Oslo, inkludert Slottet og flere ambassader.

Gullhaug Torg 5

I Nydalen ble et nytt kontorbygg med sterkt fokus på miljø ferdigstilt 4. kvartal 2022. Gullhaug Torg 5 (GT5) er et lyst og transparent kontorbygg på 14 300 m² fordelt over seks etasjer. Bygningen er klassifisert i energiklasse A og vil bli sertifisert som BREEAM Nor Excellent.

Meierikvartalet i Lillestrøm

På Meierikvartalet i Lillestrøm bygges ca. 350 leiligheter fordelt på høye tårnhus og mer jordnære byhus. Tårnhusene blir de høyeste byggene i Lillestrøm. Meierikvartalet består av flere byggetrinn på til sammen cirka 75.000 m², hvor det første byggetrinnet ble ferdigstilt høsten 2022.