Referanser

Nerligruppen AS er en solid produsent og leverandør av utvendig solskjerming til alle typer næringsbygg, offentlige bygninger og borettslag. Vårt fokus er å komme tidlig inn i prosjektplanene og være samarbeidspartner for byggherre, arkitekt, eiendomsbesittere og byggentrepenører.

Gullhaug Torg 5

I Nydalen ble et nytt kontorbygg med sterkt fokus på miljø ferdigstilt 4. kvartal 2022. Gullhaug Torg 5 (GT5) er et lyst og transparent kontorbygg på 14 300 m² fordelt over seks etasjer. Bygningen er klassifisert i energiklasse A og vil bli sertifisert som BREEAM Nor Excellent.

Meierikvartalet i Lillestrøm

På Meierikvartalet i Lillestrøm bygges ca. 350 leiligheter fordelt på høye tårnhus og mer jordnære byhus. Tårnhusene blir de høyeste byggene i Lillestrøm. Meierikvartalet består av flere byggetrinn på til sammen cirka 75.000 m², hvor det første byggetrinnet ble ferdigstilt høsten 2022.

Alf Bjerckes vei 22

Like inntil Østre Aker vei på Brobekk i Oslo finner du Alf Bjerckes vei 22. Her er det oppført et industribygg på 29.500 m² med kontorer, lager, verksted, showroom og butikk for Motek og Ahlsell Norge.

Galleri Oslo

Galleri Oslo er en bygning øst i Oslo sentrum. Den har to lange bygninger i fire og seks etasjer med kontorer over en innendørs «gate» og en høy underetasje som huser Oslo Bussterminal.

Leikvollhallen på Risenga idrettspark i Asker

Risenga idrettspark er et prosjekt som har omfattet en etablering av en ny, felles energisentral for syv idrettsbygg og idrettsanlegg.

Carpe Diem demenslandsby

Carpe Diem på Dønski i Bærum er Norges første demenslandsby og et pilotprosjekt innen sosial bærekraft.

Campus Ås

Med fasiliteter i verdensklasse sikrer veterinærbygningen på Ås dyrehelsen i landbruket, fiskerinæringen og hjemmet.

Algarheim barneskole

Algarheim barneskole i Ullensaker hadde lenge hatt behov for betydelige oppgraderinger og kommunen vurderte en periode å legge ned skolen og flytte elever til andre skoler i kommunen. Etter mange diskusjoner og et enormt engasjement fra foreldrene i nærområdet, ble det i 2018 bestemt at skolen ikke skulle legges ned, men at man heller skulle bygge helt nytt.