Referanser

Nerligruppen AS er en solid produsent og leverandør av utvendig solskjerming til alle typer næringsbygg, offentlige bygninger og borettslag. Vårt fokus er å komme tidlig inn i prosjektplanene og være samarbeidspartner for byggherre, arkitekt, eiendomsbesittere og byggentrepenører.

Algarheim barneskole

Algarheim barneskole i Ullensaker hadde lenge hatt behov for betydelige oppgraderinger og kommunen vurderte en periode å legge ned skolen og flytte elever til andre skoler i kommunen. Etter mange diskusjoner og et enormt engasjement fra foreldrene i nærområdet, ble det i 2018 bestemt at skolen ikke skulle legges ned, men at man heller skulle bygge helt nytt.

KA23

Bygården i Kristian Augusts gate 23, tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen, stod ferdig i 1951 og var opprinnelig hovedkvarteret for Norsk Arbeidsgiverforening. Siden har bygget gjennomgått flere moderniseringer. Nå har Höegh Eiendom ført interiør og stemning tilbake til tidsperioden kontorbygget ble oppført.

Oksenøya senter

Bærum kommune samler skole, barnehage og bo- og behandlingssenter i ett kvartal på Oksenøya. Senteret får en meget sterk miljøprofil og skal inneholde en stor barneskole, barnehage, idrettsanlegg og et bo- og behandlingssenter. Her har og skal Nerli levere solskjerming til alle 3 byggene.

Alna bydelshus

Det nye bydelshuset står nå ferdig, og er første steg i en oppgradering og nødvendig stedsutvikling av Furuset. Alna Bydelshus er på sju etasjer, med et atrium i glass knyttet til det eksisterende bygget i vest, og vil henvende seg mot det kommende torget Trygve Lies plass.