Aktuelt

NerliGruppen AS er et norsk eid selskap som både levere og produserer egentutviklede produkter i Norge og til flere andre land i Europa. Med mer enn 30 års erfaring fra eiersiden har selskapene en solid plattform.

Deichman Bjørvika – Hele Oslos hovedbibliotek

Med sin sentrale plassering i Bjørvika er biblioteket et signalbygg og et pulserende knutepunkt. Deichman Bjørvika er bygget med passivhusnivå og fremtidsrettede, klimavennlige løsninger.

Solskjerming til Benterud skole og flerbrukshall

Lørenskog kommune har i dag cirka 42 000 innbyggere, og forventer en årlig befolkningsvekst på cirka 3% hvert år frem mot 2026. For å møte denne veksten må kommunen utvide elevkapasiteten på flere av deres skoler.

3 grunner til hvorfor du bør velge dynamisk solskjerming

I en tid hvor primære energikilder står i fare for å bli mangelvare, er det desto viktigere å nøye vurdere alle byggetekniske aspekter for å sikre en optimal, smart og bærekraftig løsning. Her forklarer vi nærmere hvorfor dynamisk solskjerming er et aspekt du bør vurdere!

Slik skaper BIM effektivitet og presisjon i byggeprosessen

En mer bærekraftig solskjermingsbransje

Nerli ønsker å være pådrivere for bærekraftig utvikling innen solskjermingsbransjen. De seneste årene har vi gjort en rekke grep for å begynne arbeidet med å lose selskapet og bransjen i riktig retning.

Pergola – Skap en ekstra stue i hagen din

Utvid boarealet ditt ved å installere Pergomella på uteområdet ditt. Førsteklasses design, fjernstyrt motor og skreddersydde dimensjoner perfekt tilpasset dine mål, vil gjøre hagen din til et bemerkelsesverdig fritidsted.