Bedre inneklima og energieffektivitet

Briskeby Brannstasjon på Frogner gjennomgikk i perioden 2021-2022 en omfattende totalrehabilitering for å oppnå bedre inneklima og øke energieffektiviteten i bygget. Stasjonen, oppført i 1963, har en sentral beliggenhet med ansvaret for flere av de viktigste bygningene i Oslo, inkludert Slottet og flere ambassader.

Rehabilitering av Briskeby brannstasjon

Før rehabiliteringen ble Briskeby Brannstasjon preget av et gammelt bygg med enkeltlagsvinduer og manglende ventilasjon. For å skjerme mot solen ble det kun hengt opp gardiner, noe som resulterte i høye temperaturer på rommene om sommeren og på solfylte dager. Brannmester Gorm Sjølie beskriver behovet for en mer effektiv solskjerming og forbedret inneklima som en av viktig faktor til rehabiliteringsprosjektet.

I tillegg til rehabilitering av byggets tekniske tilstand og energieffektivitet, inkluderte prosjektet omfattende endringer for å forbedre inneklimaet. Det ble bygd et nytt gulv på grunn, senket 300-400mm for å øke etasjehøyden i kjelleren og gi plass til tekniske føringer. Drenering og isolasjon av kjellerveggene under terreng ble også utført. Fasadene ble fullstendig rehabilitert, og alle vinduer ble restaurert og utstyrt med nytt isolerglass med bedre energiverdier. Som en del av det å bedre inneklimaet ble det også installert innvendig solavskjerming.

Solskjerming fra Nerli

Nerli ble valgt som leverandør av solskjerming, og vi har installert totalt 43 motoriserte rullegardiner med automatisk styring fra Somfy. For å oppnå ønsket lysinnslipp og funksjonalitet ble det valgt ulike duker tilpasset de forskjellige rommene. Oppholdsrom, møterom og kontorer fikk rullegardiner med en høyere prosent åpenhetsfaktor, slik at det ble sluppet inn nok dagslys. På soverommene valgte man blendingsgardiner for å sikre tilstrekkelig mørklegging. Alle rullegardinene er også koblet til en bryter, slik at de kan justeres manuelt etter behov.

Den automatiserte styringen av rullegardinene gir betydelige fordeler for Briskeby Brannstasjon. Med motoriserte rullegardiner kan de enkelt tilpasse solskjermingen etter værforholdene og tiden på dagen, noe som resulterer i et mer behagelig inneklima og bedre arbeidsmiljø for de ansatte.

Briskeby Brannstasjon har nå oppnådd betydelige forbedringer i inneklimaet og energieffektiviteten takket være rehabiliteringsprosjektet. Den kombinerte innsatsen for å modernisere bygget og implementere avansert solskjerming har resultert i et mer komfortabelt og energieffektivt arbeidsmiljø for brannstasjonens ansatte

Del referansecase