Oksenøya senter

Bærum kommune samler skole, barnehage og bo- og behandlingssenter i ett kvartal på Oksenøya. Senteret får en meget sterk miljøprofil og skal inneholde en stor barneskole, barnehage, idrettsanlegg og et bo- og behandlingssenter. Her har og skal Nerli levere solskjerming til alle 3 byggene.

Oksenøya senter med tre formålsbygg

Fem parallell barneskole for 1050 elever med tilhørende flerbrukshall og utomhusanlegg. Bo og behandlingssenter for 150 beboere og felles garasjeanlegg i kjeller for de tre formålsbyggene. Barnehage med 6 baser for 300 barn. Prosjektet som helhet utgjør ca. 30.000 BTA.

Prosjektet har høye miljøambisjoner og har utstrakt bruk av tre. Alle byggene leveres med trefasader, og BBS og barnehage leveres som massivtre prosjekter. Prosjektet skal leveres med karakter BREEAM-NOR outstanding og er et FutureBuilt prosjekt. BREEAM-NOR klasse Outstanding, er det høyeste nivået som kun en håndfull prosjekter har oppnådd i Norge. Prosjektet har som mål å redusere klimagassutslippene med minimum 50 % innen transport, energi- og materialbruk.

Nerli har og skal levere ZIP screens med motor for alle 3 byggene. Det er levert et bredt fargevalg fra bygg til bygg i henhold til arkitektenes ønsker.

Del referansecase