Nittedal Ungdomsskole

På Rotnes finner vi en helt ny moderne skole som ivaretar elevtallsveksten på ungdomsskoletrinnet. Skolen har en kapasitet på ca. 550 elever. Bygget er klassifisert til BREEAM Excellent som er den nest høyeste innen BREEAM, og gjør Nittedal ungdomsskole til en av de mest miljøvennlige ungdomsskolene i landet.

Klima- og miljøvennlig ungdomsskole

Den nye ungdomsskolen på tettstedet Rotnes er erstattet av den gamle skolen som lå på tomten. Gamleskolen var fra 1960 og moden for utskifting. Nå har både lærere og elever fått helt nye lokaler, som dermed vil gi dem en ny hverdag og som vil kunne danne grunnlag for en bedre ramme for god læring.

Med sin nærhet til Oslo, er Nittedal en kommune i sterk vekst. Skolen er totalt på 8.250 kvadratmeter fordelt på to- og tre etasjer. Østfløyen av skolen er også tilrettelagt for en ekstra etasje om behovet skulle melde seg.

Skolen er tegnet av Arkitektruppen Lille Frøen, som har en lang rekke skoler på merittlisten. Skolen har en H-utforming, med to fløyer og et åpent mellombygg, noe som er gunstig både med tanke på lys og utsyn. Skolen er organisert med klasserom rundt fellesområder, og har en stor aula like innenfor hovedinngangen.

Helt fra planleggingen av utbyggingen var kommunen klar på at de skulle stille strenge miljøkrav i utbyggingen; skolen skulle sertifiseres som Breeam-Nor Excellent. Breeam-utmerkelsen er gitt basert på en helhetlig tilnærming til alle miljøaspektene i byggeprosjektet.

Nerli har levert og montert ZIP screen på bygget i samarbeid med arkitektens ønske om bruk av farger på duker for å fremheve fasadens uttrykk.

Del referansecase