Lovisenbergata 6

Lovisenbergata 6 huser Folkehelseinstituttet og er en viktig bygning for norske myndigheter. Derfor var det nødvendig å modernisere solskjermingen på bygningen for å forbedre brukeropplevelsen og sikre at solskjermingen fungerte optimalt.

På oppdrag fra Statsbygg, som eier bygningen, har Nerli levert en moderne og pålitelig solskjermingsløsning. Etter en analyse av behovene til bygningen og brukerne, besluttet Nerli å bytte ut den eksisterende solskjermingen («vanlige screens») og erstatte dem med 119 stk. ZIP screens med motor.

Solskjermingen styres med Somfy’s automatikk type Animeo IP/IO, en trådløs løsning med toveis funksjon. Valg av automatikk ble tatt på bakgrunn av at bygget ville være i drift og ha brukere på huset til enhver tid under hele leveransen. Med en installasjon av Animeo IP/IO automatikk ble brukerne minimalt forstyrret, ettersom mesteparten av det elektriske arbeidet foregikk utenfor cellekontorer.

Nerli har lang erfaring med rehabiliteringsjobber og klarte å gjennomføre installasjonen av solskjermingen på en måte som ikke forstyrret driften av bygningen. Den nye løsningen med ZIP screen og Animeo IP/IO automatikk har forbedret brukeropplevelsen og sikret at solskjermingen fungerer optimalt.

Nerli takker Statsbygg for oppdraget. Lovisenbergata 6 har nå en moderne og pålitelig solskjermingsløsning som vil fungere optimalt i mange år fremover.

Del referansecase