Leikvollhallen på Risenga idrettspark i Asker

Risenga idrettspark er et prosjekt som har omfattet en etablering av en ny, felles energisentral for syv idrettsbygg og idrettsanlegg.

Målsettingen til prosjektet har vært å optimalisere energiflyten mellom idrettsanleggene i et samordnet system for effekt- og energistyring. Anleggene som kobles på er Risenga ishall, utendørs isbane, kunstgressbanen, Askerhallen, Leikvollhallen, Leikvoll C og Risenga svømmehall.

Den nye Leikvollhallen

Den nye Leikvollhallen ligger inntil den eksisterende Leikvollhallen som har vært der siden 2005. Den er blitt bygget der hvor den gamle Bondihallen lå. Den nye delen av Leikvollhallen har blitt en storstue for innendørsidretten i Asker og har en kapasitet på opp imot 1.500 sitteplasser for tilskuere. I tillegg bruker Bleiker videregående skole hallen til undervisning i skoletiden.

159 millioner kroner har den nye idrettshallen på Risenga kostet. Et spleiselag mellom Asker kommune og Fylkeskommunen Viken.

Solskjerming på Leikvollhallen

Nerli har levert 54 ZIP screens med motor på dette prosjektet.

Del referansecase