Kaffefabrikken

AF Gruppen bygger nytt kaffeforedlingsanlegg for kaffeprodusenten Joh. Johannson Kaffe. Her skal en tredel av kaffeforbruket i Norge produseres.

Europas mest effektive kaffefabrikk

Når Joh. Johannson flytter kaffeforedlingsanlegget fra Filipstad i Oslo til Vestby i Akershus, må det også bygges enorme arealer for lagring, pakking og utkjøring av en årlig produksjon på 12 000 tonn kaffe, noe som tilsvarer 1/3 av all kaffen som drikkes i Norge.

Afgruppen bygger nytt og fremtidsrettet Kaffeforedlingsanlegg i Vestby kommune i Akershus. Det nye anlegget er på 9 450 m² med tilhørende utomhusanlegg. Nerligruppen har levert solskjerming til Kaffefabrikken Vestby.

Del referansecase