Galleri Oslo

Galleri Oslo er en bygning øst i Oslo sentrum. Den har to lange bygninger i fire og seks etasjer med kontorer over en innendørs «gate» og en høy underetasje som huser Oslo Bussterminal.

Et mye omtalt bygg

Den 400m lange innendørs gågaten ble åpnet 1989. Galleri Oslo var i sin tid Europas lengste innendørs handlegate. Senteret startet med suksess, men med konkurranse fra Oslo City og senere Byporten er i dag handels- og servicevirksomheten begrenset.

Oslo Næringsselskap gikk konkurs 1990, bygget ble siden eid av Linstow eiendom, senere Oslo Areal og den daværende Akershus fylkeskommune. I 2022 eies bygningen av Entra ASA, Viken Pensjonskasse og Linstow AS.

Bygget er tegnet av LPO Arkitekter og 60.000 m², herav 17.000 m² parkering, 25.400 km² kontor og 400 m² handel.

Solskjerming fra Nerli

På byggets øst og sørside har Nerli i løpet av høsten 2022 byttet ut eksisterende persienner med 615 stk. nye ZIP screens.

Del referansecase