Carpe Diem demenslandsby

Carpe Diem på Dønski i Bærum er Norges første demenslandsby og et pilotprosjekt innen sosial bærekraft.

Prosjektet har vært på 18.000 m² og er bygget som en landsby der bygningenes plassering skaper flere tun og uteområder med ulike identiteter, og alle utearealene er bundet sammen av helårs vandreruter omkranset av et tun i midten. Byggene henger sammen gjennom tre bygningskropper som er bundet sammen under bakken.

Et pilotprosjekt

Anlegget skal gi svar på om dette er måten det skal bygges på i fremtiden. Både for å oppnå bedre og mer effektiv drift av omsorgstjenestene og samtidig ta høyde for den økningen av behandlingsplasser som vil komme innen demensomsorgen.

Alle byggene var ferdig oppsatt senhøsten 2019. Detaljering utvendig fortsette samme høsten.

Bærum kommune har vært byggherre, mens HENT totalentreprenør. Det er Nordic Office of Architecture som har tegnet prosjektet, som er utført i en samspillsentreprise. Prosjektet er bygget som passivhus med energiklasse A.

Etter modell fra Nederland

Med en total kostnadsramme på 735 millioner kroner har byggeprosjektet vært en stor og viktig satsning for Bærum kommune, som er landets femte største kommune etter innbyggertall.

Inspirasjonen til landsbyen er hentet fra det nederlandske omsorgssenteret De Hogeweyk utenfor Amsterdam, som var den første demenslandsbyen i verden da den åpnet i 2009. I Bærum har de utarbeidet en egen modell tilpasset vår kultur og vår livsstil.

Solskjerming fra Nerli

Nerli har levert ZIP screen og terrassemarkiser til prosjektet. En del av leveransen på ZIP screen er utført på elementer som er blitt fraktet til byggeplass og resterende enheter samt terrassemarkiser er blitt plassmontert av Nerli sine egne montører.

Del referansecase