Campus Ås

Med fasiliteter i verdensklasse sikrer veterinærbygningen på Ås dyrehelsen i landbruket, fiskerinæringen og hjemmet.

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen flyttet i 2020 fra Adamstuen i Oslo til Ås. Her ble de samlokaliserte i et nybygg ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet.

Et stort prosjekt

Nybygget med en brutto bygningsareal på 95.000 m² består av åtte sammenknyttede bygninger med rundt 2400 rom. Bygningene inneholder blant annet laboratorium, dyrehospital, akvarium og andre spesialareal. Her finner man det siste innenfor veterinærmedisinsk utstyr til forsking, diagnostisering og behandling av dyr.

Gode bygningstekniske løsninger og avanserte tekniske installasjoner sørger for at de høye kravene til smittevern blir fulgt. De sørger også for gode arbeidsforhold for de som jobber, forsker og studere her. Både ansatte og studenter får tilgang til forsknings-, laboratorie- og undervisning fasiliteter i verdensklasse. Praktiske lokaler og teknisk avansert utstyr sikrer god dyrehelse både for fiskerinæringen, landbruket og sports- og familiedyr.

Et nybygg i massivtre, kalt Bikuben, danner bindeleddet mellom den nye og den gamle delen av campus. Med kantine, amfi, lesesaler og auditorium er bygningen et sentralt og naturlig samlingspunkt for studenter, ansatte og besøkende.

ZIP screens og skodder

På det nye veterinærbygget har Nerli levert 344 stk. ZIP screens og hele 1360 skodder – hvorav 579 er motoriserte og 781 er faste. På skoddene er det et perforert mønster av dyr valgt ut av arkitekten. Det er totalt 5 dyr og 10 perforeringer. De faste skoddene står i sin stilling hele året (forskjellig åpningsgrad på de enkelte skoddene), mens de motoriserte går 90 grader ut når de kjøres på automatikken.

Del referansecase