Algarheim barneskole

Algarheim barneskole i Ullensaker hadde lenge hatt behov for betydelige oppgraderinger og kommunen vurderte en periode å legge ned skolen og flytte elever til andre skoler i kommunen. Etter mange diskusjoner og et enormt engasjement fra foreldrene i nærområdet, ble det i 2018 bestemt at skolen ikke skulle legges ned, men at man heller skulle bygge helt nytt.

Fra planer om nedleggelse til nytt bygg

Skolebygget er oppført som en 3-parallell skole og den nye skolen stod klar til å ta imot 525 elever til skolestart høsten 2020, nesten det dobbelte av hva den gamle skolen hadde rom til. Skolen er utformet som et kompakt og oversiktlig anlegg som utnytter tomtens fine egenskaper med skogen mot nord og det skrånende terrenget mot syd.

Nerli har levert ZIP screens til bygget. Det er levert en grønn farge på solskjermingen som passer resten av materialvalget på bygget og i henhold til arkitektenes ønsker.

Del referansecase