En mer bærekraftig solskjermingsbransje

Slik skal Nerli bidra til en mer bærekraftig solskjermingsbransje

Nerli ønsker å være pådrivere for bærekraftig utvikling innen solskjermingsbransjen. De seneste årene har vi gjort en rekke grep for å begynne arbeidet med å lose selskapet og bransjen i riktig retning.

Bærekraft er et tema som enten står, eller bør stå, for ethvert selskap i 2022. Bærekraftig utvikling har lenge vært et fokusområde i finansverdenen, og nå som EUs nye taksonomi for bærekraftig finans – et klassifiseringssystem som skal definere hva bærekraftige aktiviteter og investeringer er – har trådt i kraft, skjerpes dette fokuset ytterligere.

Som en av landets ledende aktører innen solskjerming, med en historie som strekker seg tilbake til 1980-tallet, ser Nerli på denne utviklingen som en mulighet til å trekke bransjen i den retningen de ønsker – og samtidig plassere selskapet i en gunstig posisjon for fremtiden.

– Vi ser på dette en mulighet for å styrke Nerli som leverandør og samarbeidspartner for de kundene og leverandørene som har bærekraft i fokus, sier Michael Sinding i Nerli.

– Vi vil kontinuerlig se på muligheter til å forbedre oss skape mer tydelighet rundt vårt arbeid, og legge forholdene til rette i alle ledd for å bli en mer bærekraftig organisasjon. Det inkluderer klare mål og ambisjoner innen klima- og miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, fortsetter han.

Skaper gode interne klima- og miljørutiner

Med et nedslagsfelt som strekker seg fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, og med store, fysiske produkter som skal produseres, fraktes, monteres og vedlikeholdes i og på bygg rundt om i landet, er det naturlig for Nerli å også fokusere på de klima- og miljømessige aspektene rundt bærekraft.

For selskapet er det viktig å jobbe for å skape gode interne rutiner, eksempelvis når det kommer til planlegging av arbeidsdagen for montører og servicearbeidere som reiser mellom ulike lokasjoner, samt bedre arbeidsbeskrivelser og høyere effektivitet for å begrense unødvendige ekstrareiser.

– Samtidig har vi begynt en gradvis elektrifisering av våre firmabiler, i tillegg til at vi arbeider aktivt for å legge til rette for bedre resirkulering av mest mulig restavfall, blant annet ved vårt sentrallager i Oslo, opplyser Sinding.

– Ved å ta kontroll selv kan vi minimere disse feilene, noe som igjen vil føre til mindre materialsvinn, mindre avfall og redusert bruk av energi og kjemikalier.

Tar større eierskap til en større del av produksjonen

Til tross for de nødvendige grepene som gjøres for å bedre interne prosesser og minimere deres klimaavtrykk, strekker NerliGruppens klimaambisjoner seg langt utenfor selskapets vegger.

– Vi jobber aktivt med våre leverandører for å øke vår kompetanse, slik at både vi og alle våre underleverandører kan gjøre bedre valg når det kommer til miljø og bærekraft. Vi ønsker å påvirke vår verdikjede i alle ledd. Nerli eier også en fabrikk i Polen, og vi er derfor bevisste på at vi også har et ansvar på produksjonsnivå, legger han til, sier Sinding.

Dette ansvaret understrekes blant annet av selskapets nye lakkeringsverksted ved fabrikken i Polen.

– Ved å ta større eierskap til en større del av produksjonsprosessen kan vi spisse vårt klimafokus ytterligere, og i tillegg sørge for et godt arbeidsmiljø for de ansatte på verkstedet, sier Sinding.

En viktig motivasjon for Nerli til å etablere et internt lakkeringsverksted var erfaringen med tidligere samarbeidspartnere, og at det ofte ble gjort feil under lakkeringsprosessen.

– Ved å ta kontroll selv kan vi minimere disse feilene, noe som igjen vil føre til mindre materialsvinn, mindre avfall og redusert bruk av energi og kjemikalier.

“Eksemplarisk nivå”

Foruten å fokusere på klima- og miljøtiltak internt i selskapet og på tvers av verdikjeden, innebærer Nerlis satsing for å bli en bærekraftspionér i solskjermingsbransjen investeringer innen produktutvikling, nye produksjonsprosesser og ny teknologi.

I 2019 startet selskapet prosessen med å identifisere og opprette samarbeid med underleverandører som tilbyr alternative og mer bærekraftige produkter. Etter ni måneders arbeid ble selskapet belønnet med en “gull”-vurdering i den svenske ordningen “Miljøbyggnad”, i regi av Swedish Green Building Council, samt BREEAM-klassifiseringen “Eksemplarisk nivå”.

Videre har Nerli innledet samarbeid med Hydro REDUXA, en karbon vennlig aluminiumsprodusent som slipper ut kun en fjerdedel av karbon mengden sammenlignet med en gjennomsnittlig produsent.

– Gjennom dette samarbeidet tar vi steget videre for å sikre bedre bærekraft i alle ledd. Nå jobber vi også hardt for å kunne tilby leveranser av produktet Enviro Zip i 2022, og i løpet av tre til fem år håper vi at kundenes krav om og betalingsvillighet for miljøvennlige produkter gjør at vi kan produsere alle våre produkter i Hydro REDUXA aluminium, sier Sinding.

På teknologifronten har selskapet utviklet nye BIM-filer for å sikre at mest mulig relevant informasjon er tilgjengelig i alle ledd av prosessen, fra arkitektstudiet til energivurdering og BREEAM score.

– Dersom disse filene tas i bruk tidlig i en byggeprosess vil det skape betydelig gevinst i alle ledd. Det blir feilmålinger, færre forsinkelser og færre avvik, noe som vil forhindre økte kostnader for byggherre, mindre frustrasjon blant entreprenørene og, ikke minst, et lavere klimaavtrykk, understreker Sinding.

Mestring, trygghet og tilhørighet til jobben

Nerlis ambisjoner inkluderer også ambisiøse mål innen de andre grunnelementene for bærekraftig utvikling. Sosial bærekraft er et viktig fokusområde, og selskapet har iverksatt en rekke prosesser og tiltak for å inkludere, ivareta og utvikle ansatte i alle deler av organisasjonen.

Mangfold er et sentralt konsept, og Nerli har i dag ansatte fra et bredt spekter av ulike kulturer og bakgrunner. Fordi solskjermingsbransjen historisk sett har vært en svært mannsdominert bransje, arbeides det kontinuerlig med å finne nye kvinnelige talenter og kolleger.

– Vi jobber også aktivt for å legge alt til rette for at alle våre ansatte skal føle mestring, trygghet og tilhørighet til jobben. Vi er i en prosess der vi utvikler en kompetanseoversikt over alle ansatte. Dette gjør vi for å kartlegge tverrfaglig kompetanse, slik at vi kan gi ansatte muligheten til å utvikle seg kontinuerlig, og bidra med sin kunnskap og sine evner der det er mulighet, forteller Sinding.

Dette fokuset på sosial bærekraft strekker seg utover Norges grenser. Også ved fabrikken i Polen står trivsel, trygghet og utviklingsmuligheter sentralt. De siste årene har Nerli hatt et særlig fokus på det fysiske arbeidsmiljøet, samt effektivisering og omorganisering av produksjonslokalene for å skape et bedre arbeidsklima og en mer effektivt arbeidsplass.

Fabrikken er plassert i en region som i mange år har hatt utfordringer med lav vekst og høy arbeidsledighet, og Nerli samarbeider tett med myndighetene i kommunen Brzeg, der fabrikken ligger, om en detaljert og tydelig vekststrategi.

Ønsker å vri fokuset fra pris til bærekraft

Når det gjelder det økonomiske aspektet innen bærekraft har Nerli gjort en risikokalkulering rundt investeringer i produksjon, produktutvikling og nye leveranse ledd.

– Vi er overbeviste om at dersom vi evner å være pionerer for endring i vår bransje, så vil vår økonomiske bærekraft gjenspeile dette, fastslår Sinding.

Han påpeker at selskapets økonomiske bærekraft er tett knyttet til valgene og beslutningene som tas med hensyn til deres klima- og miljømål. Nerli investerer tungt i nye og mer bærekraftige alternativer, og arbeider blant annet tett med produsenter av miljøsertifiserte duker.

– Dersom vi skal få et grønt skifte i bransjen må noen starte prosessen, og vi er veldig motiverte for å være med på å starte dette skiftet. Våre kalkulasjoner viser at sluttkunden er klar for, og ønsker, å være med på dette skiftet nå i 2022.

Regnestykket er enkelt: Jo større etterspørsel Nerli greier å skape for miljøvennlige solskjermingsalternativer, jo større blir produksjonsvolumet, og resultatet er en sunn og bærekraftig økonomi.

– Den største utfordringen nå er at vi ikke kan innlede dette skiftet fra dag én, da det fremdeles er prisfokus som vektlegges mest i markedet. Over tid vil vi jobbe for å snu dette til at bærekraftige leveranser blir den ledende faktoren for kundens valg, avslutter Sinding.

Del artikkelen