3 grunner til hvorfor du bør velge dynamisk solskjerming

Hvorfor dynamisk solskjerming?

Solskjerming kan utvilsomt ha en direkte innvirkning på byggets klima- og energitekniske beregninger. Foruten å sikre god termisk komfort, påvirker solskjermingen ditt behov for oppvarming og nedkjøling av bygget. I en tid hvor primære energikilder står i fare for å bli mangelvare, er det desto viktigere å nøye vurdere alle byggetekniske aspekter for å sikre en optimal, smart og bærekraftig løsning. Her forklarer vi nærmere hvorfor dynamisk solskjerming er et aspekt du bør vurdere!

1 - Dynamisk solskjerming sikrer energieffektive bygg og reduserer kostnader

Med dynamisk solskjerming vil byggforvaltere og beboere enklere kunne opprettholde optimal temperatur i bygget uten å måtte øke energibehovet. I følge Somfy bruker dynamisk solskjerming nemlig avansert teknologi for å automatisere og styre utvendig og/eller innvendig solskjermingsutstyr som markiser, rullegardiner eller lignende ved hjelp av et intelligent bygg-styringssystem. Systemet mottar sanntidsdata fra sensorer på sol, vind og temperatur, og kombinerer dette med forhåndsinnstilte data og terskler basert på kravene fra både byggforvaltere og beboere.

For å skape et optimalt inneklima bør du vurdere bruk av naturlig lys og varme tidlig i byggeprosessen. Dette må selvfølgelig også vurderes ut fra øvrige miljøforhold, byggets beliggenhet og valg av fasader. Nivåene av dagslys som kan maksimeres og kontrolleres gjennom dynamisk solskjermingsløsninger kan bidra til å senke byggets behov for energi. Det er gode nyheter for byggforvalters lommebok!

Energibruk i dag

2 - Dynamisk solskjerming er bærekraftig

Det stilles stadig økende krav til energinøytrale bygg, og som en følge foreslås ofte isolasjon og lufttette løsninger som del av byggeprosessen. Ulempen med å gå for slike løsninger er at det påvirker den termiske effekten i bygget på en negativ måte. Men velger du i steden dynamisk solskjerming kan du bidra til å redusere byggets energibehov gjennom automatiserte justeringer for oppvarming og nedkjøling. Tilgang til naturlig dagslys er gode bidragsytere til økt helse/sunnhet hos brukere/beboere og bidrar til å skape en bedre utnyttelse av energieffektiviteten. Med dynamisk solskjermingsløsning oppnår man altså energigevinster gjennom naturlig bruk av energikilder som sollys, som for eksempel vil redusere behovet for belysning eller som gir ønsket varmetilskudd.

Velger man manuelt styrt solskjerming i stedenfor dynamisk, får man absolutt med noe av gevinsten, men fordi manuell styring gjerne krever menneskelig tilstedeværelse eller overvåking, vil ikke solskjermingen bevege seg om ingen forteller den det. Det vil kunne påvirke energibehovet i feil retning. Bruk av sanntidsdata om miljøforholdene kombinert med dynamisk programmering vil derfor kunne gi et mye bedre resultat, også når det kommer til miljø og naturressurser.

Energieffektive bygg

3 - Dynamisk solskjerming vil i større grad sikre tilfredse beboere

Med dynamisk solskjermingssystem vil man kunne skape et bedre innemiljø med fokus på økt velvære og komfort for bygningens beboere/brukere. Spesielt styring av dagslys er en viktig faktor for trivsel, og har en direkte innvirkning på sunnhet og produktivitet.

Klima, varme, kulde og lysforhold varierer konstant. På vinteren må fingrene på tastaturet varmes for å kunne prestere på jobb, og på sommeren må hodet kjøles ned for å klare å tenke. Byggmessig sett bør målet være at innemiljøet er stabilt over tid. På den måten sikrer man komfort og velvære for brukere av bygget. Og i dagens samfunn må det jo kunne kalles en bonus; det å kunne bygge ut fra både komfort, kostnadsbesparelser og lavere impact på miljø og vår planet gjennom god energieffektivitet.

Alt det får du gjennom dynamisk solskjerming. Godt valg!

Del artikkelen