Solskjerming til Benterud skole og flerbrukshall

Lørenskog kommune har i dag cirka 42 000 innbyggere, og forventer en årlig befolkningsvekst på cirka 3% hvert år frem mot 2026. For å møte denne veksten må kommunen utvide elevkapasiteten på flere av deres skoler.

Utvidelse av Benterud skole

Barneskolen har i dag i underkant av 400 elever fordelt på to paralleller per trinn (1.-7. trinn), og den skal utvides til fire paralleller per trinn. Antall ansatte på skolen vil øke fra cirka 50 til cirka 115 personer, inkludert skolehelsetjenesten som får lokaler på skolen. Til sammen vil utvidelsen av skolebygget utgjøre cirka 5100 m².

I tillegg til å utvide skolebygget skal det bygges en ny flerbrukshall med håndballstørrelse, på cirka 2100 m². Under flerbrukshallen blir det en parkeringskjeller med plass til cirka 40 biler.

Anleggsarbeidene på Benterud skole startet i mars 2022. Flerbrukshallen skal etter planen stå ferdig sommeren 2023 og skolebygget i desember 2023. Utearealene er planlagt ferdig sommeren 2024.

Solskjerming fra Nerli

Nerli har mottatt bestilling og skal levere ZIP screens til Benterud skole og flerbrukshall. Dette er en jobb som skal gjennomføres sammen med Backe Romerike.

Del artikkelen