KA23

Bygården i Kristian Augusts gate 23, tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen, stod ferdig i 1951 og var opprinnelig hovedkvarteret for Norsk Arbeidsgiverforening. Siden har bygget gjennomgått flere moderniseringer. Nå har Höegh Eiendom ført interiør og stemning tilbake til tidsperioden kontorbygget ble oppført.

Norges første sirkulære bygg med vernestatus

KA23 er rehabilitert etter bærekraftige prinsipper, og følger FutureBuilts kriteriesett for sirkulære bygg. Bygget fra 50-tallet er landets første sirkulære bygg med vernestatus.

Höegh Eiendom har høye miljø- og bærekraftsambisjoner med mål om å bidra aktivt til en bærekraftig omstilling i eiendomsbransjen, blant annet med økt fokus på ressursoptimalisering. Hensynet til miljø og arkitektonisk verdi var derfor motivatoren for å gjennomføre KA23 som et ombruksobjekt.

Før restaurering var bygget energiklasse D. Etter restaurering har bygget fått energiklasse C. På grunn av byggets vernestatus har det vært vanskelig å optimalisere energiforbruket ytterligere.

Restaurert bygg har fått omrøringsventilasjon for mest mulig fleksibilitet ved ev. ombygging. Bygget er utstyrt med romregulering og behovsstyrt ventilasjon (VAV), hvor det i tillegg bestrebes lav SFP for energieffektivisering og nye varmegjenvinnere med høy virkningsgrad (> 80 prosent). Bygget har fått ny energieffektiv belysning med automatisk styring.

Fjernvarmesentralen beholdes, men varmeanlegget bygges om til et mengderegulert system for energioptimalisering. Kjølingen forsynes av byggets eksisterende kjølemaskiner og skal bygges om til et mengderegulert anlegg. Bred utnyttelse av termisk masse i eksponerte betongdekker vil også redusere behovet for kjøling ytterligere sammen med mer effektiv solskjerming.

Nerli har i dette prosjektet levert ca. 170 stk. markisoletter.

Del referansecase