Alf Bjerckes vei 22

Like inntil Østre Aker vei på Brobekk i Oslo finner du Alf Bjerckes vei 22. Her er det oppført et industribygg på 29.500 m² med kontorer, lager, verksted, showroom og butikk for Motek og Ahlsell Norge.

Bygget er oppført som et prefabrikkert bygg i betong og stål. Det er også kledd i utenpåliggende fasadeelementer i aluminium, formet med lameller i ulike vinkler som gir spill og liv i et industripreget miljø. Gjennom hele byggeprosessen er det fulgt en streng miljøprofil. Det er jobbet med gode løsninger i forkant og i gjennomføringen av prosjektet, både når det kommer til materialvalg, tekniske instillasjoner, og det å gjøre selve bruken av bygget så klimanøytralt som mulig.

«Norges grønneste logistikkbygg»

Det store rektangulære bygget har blitt et grønt blikkfang i Groruddalen. Miljøprofilen omfatter fordrøyning av regnvann både på taknivå og på bakkeplan, produksjon av strøm fra solceller, hurtiglading av kjøretøy ved lasting og lossing, samt god tilgang på el-billadere og sykkelparkering. Bygget er miljøsertifisert BREEAM-NOR Excellent og fått energiklasse A. På taket finner man store grønne flater og det er satt opp blant annet bikuber og solceller.

Solskjerming fra Nerli

Nerli har levert solskjerming, som har bestått av 130 stk innvendige manuelle rullegardiner, 10 stk takscreens (screener veranda) og 185 stk motoriserte C80 persienner med kasser. Det har vært stort fokus på energibesparende tiltak for å etterleve byggets miljøkrav, noe solskjerming i stor grad er med å påvirke.

Vi takker for oppdraget og bidraget til et grønt logistikkbygg!

Del referansecase