Deichman Bjørvika – Hele Oslos hovedbibliotek

Med sin sentrale plassering i Bjørvika er biblioteket et signalbygg og et pulserende knutepunkt. Deichman Bjørvika er bygget med passivhusnivå og fremtidsrettede, klimavennlige løsninger.

Biblioteksbygget er et kompakt bygg fordelt over fem etasjer med full kjeller og med det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene.

Deichman Bjørvika er bygget av robuste materialer med lang levetid. Bæring og konstruksjon er prosjektert med en teknisk levetid på 200 år. Det er brukt lavkarbonbetong, resirkulert stål i byggets konstruksjon og resirkulert stål i armeringsjern for å redusere klimagassutslipp.

Fasadeløsningen er spesialutviklet for Deichman Bjørvika. Den er med på å ivareta miljøstandarden i bygget med god isolasjon og solskjerming samtidig som den gir et spennende arkitektonisk uttrykk. Fasaden er i hovedsak av matt glass, men har noen gjennomsiktige flater som gjør det mulig å se byen rundt.

Utfordringer med automatikken for styring av solskjermingen

Våren 2021 ble vi i Nerli engasjert av driftsavdeling på Deichman Bjørvika for å se på muligheter for å endre dagens eksisterende automatikk for styring av byggets solskjerming.

Fra bygget var nytt var det levert et mindre kjent styresystem som ingen hadde noe kjennskap til lokalt her i Norge, og anlegget fungerte heller ikke tilfredsstillende. Dette var en utfordring med tanke på å ha en god drifts- og vedlikeholdsplan, samt en enklere mulighet for lokale driftsteknikere til å overstyre anlegget uten å måtte tilkalle ekstern hjelp.

Nerli utførte en total oppgradering av anlegget inkludert prosjektering, elektrisk arbeid og bytte av automatikk i samarbeid med Somfy – Systemleverandør av motorer og automatikk til solskjerming. Det ble installert en ny Touch Buco Animeo som gjør det mulig å sette opp opptil 8 individuelt konfigurerbare soner – En automatikk på bygget, som et stand alone system med mulighet for å tilkoble det lokale SD-anlegget.

Med et kjent og utprøvd system, og med lokal tilgang på kunnskap, har dette bidratt til at byggets egne driftsteknikere selv kan drifte og vedlikeholde, samt overstyre anlegget på egen hånd.

Nerli og Somfy takker oppdragsgiver for tilliten vi fikk.

Del artikkelen